ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองให้ช่วยตรวจดูอาการบุตรหลานของท่าน เนื่องจากช่วงนี้พบการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก สามารถแจ้งได้ที่ สำนักอนามัย 02-2458106 หรือ แจ้งทางโรงเรียน หรือ ครูประจำชั้นให้ทราบทันที โทรศัพท์ 02-1860506
ผู้ว่าออนไลต์
 
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากรโรงเรียน 2554
สถิตินักเรียน 2554
ผลงาน / ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
แผนที่การเดินทางมาโรงเรียนวัดสีชมพู
สมุดเยี่ยมชม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
มุมโรงเรียนวันนี้
 
 
 
 
ข่าวกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
การอบรมวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 8-9 ตุลาคม 2556
ผอ. คณะครู นักการฯ และสำนักงานเขต ก่อนเปิดเทอมูร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนใหม่
คณะครูนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ผอ. พบปะนักเรียน เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รับตรวจคณะอนุกรรมการการศึกษา และวัฒนธรรม(ชุดที่ 2) สภากรุงเทพมหานคร
ต้อนรับผอ. คุณครูใหม่ และคุณครูย้าย
ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานทอดกฐินวัดทรัพย์สโมสร 10 พ.ย. 2556
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 13 พฤศจิกายน 2556
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วันมหาธีรราชเจ้ารำลึก 25 พ.ย. 2556
ผู้บริหารและคณะครู นักการภารโรง ทำความสะอาดป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
แข่งขันยาชิโย่
แข่งขันสอบธรรมะ
ว่ายน้ำ นักเรียนชั้น ป.5-6
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช
ผอ. และคณะครู ร่วมพีธีบวชพระเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช กับวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
 
 
 
ข่าวสารน่ารู้ เกี่ยวกับการศึกษา และข่าวสารทั่วไป

ยันปรับหลักสูตรใหม่ยังมีวิชาพละ

คนไทยอ่วม หางานทำได้ยากขึ้น

กรมบัญชีกลางแจ้งประมวลผลสิทธิในระบบจ่ายตรงไม่ได้ หากมีความจำเป็นต้องรักษาพยาบาล โปรดอ่าน!
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ
4 อาหารอัพสมองให้ใสในยามบ่าย คิดงานอะไรก็เวิร์ก
สาเหตุของความดันโลหิตสูงที่คาดไม่ถึง
หากสงสัยว่าเป็นโรคไขมันในตับให้กินผักชีล้อม
ความสวยยังเพิ่มได้ แล้วความสูงเพิ่มได้ไหม ?!
ชาอู่เว่ยจื่อ ป้องกันความจำเสื่อม
รู้ไว้เพื่อระวัง กรุ๊ปเลือดบอกความสุ่มเสี่ยงของโรคได้นะ
10 โรคเรื้อรังของคนวัย 40 อัพ
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ
บอกเล่า"ปาฏิหาริย์" สมเด็จพระสังฆราช
 
มุมคูุณครู......เผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2556

การพัฒนาทักษะการหารจำนวนจำนวนสองหลักที่มีหลักเดียว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการหาร (อ.ูจิติมา สิทธิรักษ์)

การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โดยใช้แบบฝึก (อ.ูมณเธียร สุนทราลักษณ์)
การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดยวิธีการสอนแบบโครงงานเรื่องกล้วย (อ.ูนิอร ปุ่นเอม)

การแก้ปัญหาการพูดคุยขณะครูอธิบาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โดยการสร้างเงื่อนไข คะแนน (อ.ูเพ็ญแข หวังพัฒน์)

การแก้ปัญหาพฤติกรรมการเดินแถว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดยการเสริมแรง (อ.รภัสรา ขายม)

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้เกมต่อภาพ (อ.ศรีน้อย ลาวัง)

การแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึก (อ.สุคนธ์ เรื่องรอง)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โดยการใช้เกมตอบคำถาม (อ.วรรณา โต๊ะมิน)

การแก้ปัญหาการขาดสมาธิ ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้นิทานเป็นแรงจูงใจ (อ.วราภรณ์ เปียขุนทด)

การพัฒนาลายมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โดยใช้แบบฝึก (อ.วิไลพร ริยะขัน)

การแก้ไขพฤติกรรมการส่งงาน โดยใช้การเสริมแรงทางบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ.รำไพ เทพเรียน)

การพัฒนาทักษะการใช้ปุ่มคำสั่งบนแป้นพิมพ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ (อ.กนกกาญจน์ ชวาลรติกุล)

 

นางสาวสุนีย์ มีธรรม

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร

 
กิจกรรม ICT
จำนวนผู้เข้าชม
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
แนะนำ ติชม
56 หมู่ 11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10530

nan_bute@hotmail.com

เริ่มวันที่ 10 ธันวาคม 2556
โทรศัพท์ 02 186-0506 โทรสาร 02 186-0506
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10/12/2556