อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์งานศิลป์ สู่จินตนาการ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
สมุดเยียมชม
56 หมู่ 11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10530
แนะนำ ติชม
โทรศัพท์ 02 186-0506 โทรสาร 02 186-0506